O WYDARZENIU
"2018 Investment Summary"

To już piąta odsłona wyjątkowej inicjatywy dwóch prestiżowych organizacji rynku finansowego: Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz CFA Society Poland, w wersji wieczornego spotkania o charakterze klubowym. W tym roku konferencja jest także współorganizowana przez Izbę Domów Maklerskich.

Dzięki naszej współpracy możemy zaoferować uczestnikom instytucjonalnym i indywidualnym ekspertom udział w tym niezwykłym wydarzeniu, skierowanym do środowiska inwestycyjnego, gdzie rokrocznie gromadzi się około 250 osób.

Investment Summary to spotkanie profesjonalistów należących do naszych organizacji oraz zaproszonych gości z szerokiego rynku finansowego. Po krótkiej części oficjalnej zaproszeni goście będą mieli czas na rozmowy kuluarowe, nawiązywanie relacji oraz dobrą zabawę.

Zapraszamy również do zapoznania się z edycją Investment Summit 2017

CZAS I MIEJSCE

19 grudnia, środa, godz. 19

Restauracja Endorfina w Pałacu Zamojskich przy ul. Foksal 2 w Warszawie to miejsce w samym sercu stolicy, łączące historyczną architekturę z nowoczesnym wystrojem. 

Regulamin wydarzenia

 

 

PROGRAM

Noc pełna wrażeń: 19.12.2018

19:00-19:40 Rejestracja gości, welcome drink, bufet

19:40-20:00 Część oficjalna

Przywitanie Gości przez gospodarzy, wystąpienia przedstawicieli Partnerów Gali

20.00 – 01.00 Część nieoficjalna

Atrakcje wieczoru, networking, bufet, zabawa taneczna


 

 

Galę zainaugurują wystąpienia: 
Galę zainaugurują wystąpienia: 
Prezes CFA Society Poland

Prezes CFA Society Poland. Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz uczelni za granicą (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju). W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii. Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, a także dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami. Pełnił funkcje członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego i członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich

Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich, Prezes Zarządu DB Securities S.A. od 1999 roku. Główny założyciel domu maklerskiego Pro-Capital SA, spółki, którą współtworzył oraz zarządzał od roku 1995. W latach 1993—1994 był Dyrektorem Corporate Finance w Pro-Invest International, gdzie zajmował się usługami doradztwa w zakresie prywatyzacji polskich przedsiębiorstw na rzecz zagranicznych oraz polskich inwestorów. W latach 1992—1993 pracował w Scotia Bank w Toronto, a od 1989 do 1992 roku w Polskim Przedstawicielstwie Handlowym w Montrealu. W 1991 roku uzyskał uprawnienia w Kanadzie w zakresie doradztwa i pośrednictwa w publicznym obrocie papierami wartościowym. W latach 2001—2002, jako przedstawiciel domów maklerskich był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przewodniczący Rady Domów Maklerskich w latach 2011—2012, Członek Zarządu Izby Domów Maklerskich w latach 1997—2010. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), magister ekonomii.

Prezes Zarządu PKO BP Finat Sp. z o.o.

Z rynkiem kapitałowym związana od ponad 18 lat. W 1999 roku rozpoczęła pracę w PTE „DOM” S.A., gdzie uczestniczyła m.in. w projekcie związanym z uruchomieniem działalności powszechnego towarzystwa emerytalnego. 

W grudniu 2002 r. związała się z   Pekao Financial Services Sp. z o.o., gdzie  pełniła funkcję koordynatora zespołu radców prawnych, była odpowiedzialna za działania prawne w związku z przygotowaniem Spółki do obsługi funduszy inwestycyjnych w zakresie realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz koordynację działań prawnych związanych z uruchomieniem obsługi funduszu zagranicznego. Od 2006 roku pełniła funkcję Dyrektora Biura Obsługi Prawnej i Nadzoru, odpowiadając za nadzór i koordynację obsługi prawnej, a także zapewnienie zgodności działań Spółki z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

W marcu 2010 została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Finat.

Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada tytuł radcy prawnego i jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związany od początku swojej drogi zawodowej. W 1994 r. rozpoczął pracę w Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego), gdzie od roku 1997 sprawował funkcję Wicedyrektora Departamentu Prawnego, a w latach 2000—2005 zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego. W latach 1999—2004 był członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Funkcję Prezesa Zarządu IZFiA pełni od 1 lipca 2005 roku. W okresie luty—sierpień 2008 roku był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Równolegle prowadzi pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która w znacznej mierze dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. Jest autorem licznych publikacji dotyczących rynku kapitałowego. Prezes Marcin Dyl jest również członkiem Europejskiego Instytutu Prawa (ELI), prestiżowej organizacji zrzeszającej najlepszych europejskich prawników. W 2016 roku został powołany do zespołu ekspertów przy Kancelarii Prezydenta zajmującego się propozycjami zmian ustawy dotyczącej kredytów w walutach obcych. Prywatnie zapalony brydżysta i szachista.

ALTO, Partner, doradca podatkowy

est założycielem ALTO i partnerem w tej firmie. Współpraca z klientami z sektora finansowego oraz ubezpieczeniowego stanowi istotną część jego praktyki. Kamil od wielu lat doradza podmiotom z branży towarzystw inwestycyjnych zarówno w zakresie prawa krajowego, jak również przy zagadnieniach międzynarodowych. Jego doświadczenie obejmuje także doradztwo w krajowych i międzynarodowych kwestiach związanych z podatkiem VAT.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Dla prawidłowego wypełnienia formularza konieczne jest wypełnienie pól oznaczonych (*)

ORGANIZATORZY
DBAJĄ O ORGANIZACJĘ EVENTÓW

Stowarzyszenie CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym z najmłodszych stowarzyszeń członkowskich międzynarodowego CFA Institute. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest stowarzyszeniem skupiającym profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami. Obecnie stowarzyszenie zrzesza prawie 550 członków. Prawie 2000 kandydatów jest w procesie egzaminacyjnym.

Kontakt:
Monika Grabek
Executive Director

Tel.: +48 668 870 211
Email: monika.grabek@poland.cfasociety.org
www.cfapoland.org

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami reprezentuje środowisko funduszy inwestycyjnych, wspiera ich rozwój w Polsce, upowszechnia wiedzę o funduszach, opracowuje standardy związane z działalnością funduszy oraz propaguje ideę oszczędzania długoterminowego przy wykorzystaniu produktów rynku kapitałowego. Za kilka miesięcy reprezentacja rynku funduszy obchodzić będzie swoje 20-lecie. W funduszach inwestycyjnych w Polsce na koniec września 2017 roku zgromadzone było ponad 263 miliardy zł.

Kontakt:
Ewa Madej
Dyrektor ds. Komunikacji

Telefon komórkowy: +48 783 590 814
Email: emadej@izfa.pl
www.izfa.pl

Izba Domów Maklerskich sprzyja rozwojowi konkurencyjnego rynku kapitałowego sprzyjającego pozyskiwaniu kapitału przez przedsiębiorstwa na cele rozwojowe dla wzrostu gospodarczego i zwiększenia miejsc pracy. Jednym ze głównych sposobów realizacji misji Izby Domów Maklerskich jest występowanie w roli Rzecznika Rynku Kapitałowego poprzez publiczne formułowanie zaleceń i opinii mających wpływ na szeroko rozumiane dobro publiczne i sprawność rynku kapitałowego, w tym wyrażanie sprzeciwu wobec praktyk, czy rozwiązań uznanych przez członków Izby za szkodliwe dla rozwoju rynku kapitałowego i tym samym dla gospodarki.

Kontakt:
Michał Turek
Telefon: +48 602 863 444
Email: michal.turek@idm.com.pl

PARTNER MEDIALNY
PARTNER MEDIALNY
PARTNER STRATEGICZNY
PARTNER
PARTNER
PARTNER